Nad rámec balíka:

 • kvetinová výzdoba – cenová ponuka bude vypracovaná po konzultácii s objednávateľom
 • printový materiál – menovky, meníčka, zasadací poriadok na tabuli od 2,50 € / osoba
 • dekoračný klubový tanier 1,50 €/ osoba
 • veľká zdobená látková textília na hlavný stôl 35 €
 • prenájom inventára do candy baru 25 €
 • inštalácia candy baru 30 €
 • korkovné – poplatok za servis doneseného alkoholu & vína 
 • fľaša vína: 4 €/ 0,75 l, 5 € / 1l
 • fľaša alkoholu: 4 €/ 0,5 l, 5 €/ 0,7 l , 6 €/ 1 l
 • servis doneseného nealka grátis
 • ostatné nápoje – pivo, teplé nápoje z baru
 • po 02:00 hod. bude účtovaný poplatok za prenájom priestorov vo výške 60 €/hod.